Publikasjoner

Velg dokumenttype:
Tittel Undertittel Forfatter Type Språk Dato
Åpent rom nr. 2 2019 Nasjonalmuseet Statsbygg Åpent rom 07.11.2019
PA 5601 BAS Vedlegg - Systemskjemaer og funksjonstabeller Tele og automatiseringstekniske installasjoner Statsbygg Prosjekteringsanvisning 21.10.2019
PA 5601 BAS Vedlegg - System- og funksjonsbeskrivelser eksempler Tele og automatiseringstekniske installasjoner Statsbygg Prosjekteringsanvisning 21.10.2019
PA 5601 BAS Vedlegg – Brukerhåndbok Tele og automatiseringstekniske installasjoner Statsbygg Prosjekteringsanvisning 21.10.2019
PA 5601 BAS - Standardavtale for vedlikehold Tele og automatiseringstekniske installasjoner Statsbygg Prosjekteringsanvisning 21.10.2019
PA 5601 Bygningsautomasjonssystem (BAS) Tele og automatiseringstekniske installasjoner Statsbygg Prosjekteringsanvisning 21.10.2019
Innleie fra bemanningsforetak Statsbygg Kontraktsdokument 18.10.2019
Standard kontraktsvilkår for Statsbyggs kjøp av håndverkstjenester Statsbygg Kontraktsdokument 01.10.2019
Totalentrepriseboka Generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Statsbygg Kontraktsdokument 01.10.2019
Entrepriseboka Generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for enklere entrepriser Statsbygg Kontraktsdokument 01.10.2019
Blåboka Generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for entrepriser Statsbygg Kontraktsdokument 01.10.2019
PA 0702 Vedlegg 1 a-g, dokumentasjonskrav Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 30.08.2019
PA 0603 2D DAK-tegninger Prosjekteringsanvisning 27.06.2019
PA 0603 Vedlegg: Tittelfelt for tegninger Prosjekteringsanvisning 04.06.2019
PA 5202 Spredenett for eiendomsdrift Tele og automatiseringstekniske installasjoner Statsbygg Prosjekteringsanvisning 03.06.2019
Etablering av referansebygg og mål for klimagassreduksjoner i byggeprosjekter Veiledning Statsbygg Manual/veiledning 03.06.2019
Åpent rom nr. 1 2019 Statsbygg Åpent rom 16.05.2019
Energirapport 2017, overordnet Energibruk i statens bygninger Statsbygg Rapport 15.03.2019
PA 0702 Vedlegg 3, eksempel dokumentplan Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 05.02.2019
PA 0702 Vedlegg 2, Eksempel TFM komponentkoding Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 05.02.2019
PA 0702 Systematisk FDVU-innsamling Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 05.02.2019
PA 0701 Systematisk ferdigstillelse Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 05.12.2018
Åpent rom nr.2 2018 Klart for nye tider Statsbygg Åpent rom 16.11.2018
Fullmakt til Statsbygg: Samarbeid med Skatteetaten Statsbygg Kontraktsdokument 16.10.2018
Kboka Kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag Statsbygg Kontraktsdokument 15.10.2018
Renholdsboka Generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for renholdskontrakter Statsbygg Kontraktsdokument 15.10.2018
Rødboka Kontraktsbestemmelser for større varer Statsbygg Kontraktsdokument 01.10.2018
PRL-boka Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for prosjekteringsledere og koordinatorer i prosjekteringsfasen Statsbygg Kontraktsdokument 01.10.2018
Kontrollboka Kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag Statsbygg Kontraktsdokument 01.10.2018
Grønnboka Kontraktsbestemmelser for prosjektering Statsbygg Kontraktsdokument 01.10.2018
FoU-boka Kontraktsbestemmelser for oppdragsforskning Statsbygg Kontraktsdokument 01.10.2018
Byggelederboka Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag og koordinatorer i utføringsfasen Statsbygg Kontraktsdokument 01.10.2018
Faktaark Grotten Faktaark 12.09.2018
Reisevaneundersøkelse Prosjekt nytt Regjeringskvartal Statsbygg Annet 27.08.2018
PA 0502 Areal og volum Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 29.06.2018
Avtale om tiltransport totalentreprenør til totalentreprenør Statsbygg Kontraktsdokument 04.06.2018
Avtale om tiltransport entreprenør 8405-8407 Statsbygg Kontraktsdokument 04.06.2018
Avtale om tiltransport entreprenør 8405-8406 Statsbygg Kontraktsdokument 04.06.2018
Avtale om tiltransport entreprenør 8405-8405 Statsbygg Kontraktsdokument 04.06.2018
Åpent rom nr.1 2018 Statsbygg Åpent rom 02.05.2018
Åpent rom nr. 4 2017 Åpent landskap Åpent rom 15.02.2018
Energirapport 2017, overordnet Energibruk i statens bygninger Statsbygg Rapport 30.01.2018
Generelle kjøpsvilkår for varer Statsbygg Kontraktsdokument 10.01.2018
Generelle kjøpsvilkår for tjenester Statsbygg Kontraktsdokument 10.01.2018
PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 28.11.2017
PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM. Systemkodeliste Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 27.11.2017
PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM. Komponentkodeliste Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 27.11.2017
Åpent rom nr. 3 2017 Kompetent på kompetanse Åpent rom 31.10.2017
Statlig lokalisering - hvor og hvorfor? TØI Rapport 16.10.2017
PA 2101 Datainnsamling, grunnundersøkelser Arkitektur- og bygningsfag Statsbygg Prosjekteringsanvisning 06.07.2017
PA 0401 Tilbudsinnstilling Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 23.06.2017
Åpent rom 2017 nr 2 Grønn fremtid Statsbygg Åpent rom 01.06.2017
Åpent rom 2017 nr 1 Hus for jus Statsbygg Åpent rom 01.04.2017
Årsrapport. Miljø i byggeprosjektene 2016 Statsbygg Rapport Bokmål 01.03.2017
Campus Evenstad - Jakten på et nullutslippsbygg (ZEB-COM) Statsbygg, Sintef/ZEB Rapport Bokmål 20.01.2017
Indikatorer for HMS/SHA i bygge- og anleggsprosjekter Veiledning Statsbygg Manual/veiledning Bokmål 01.01.2017
Avtale om tiltransport prosjekterende til totalentreprenør Statsbygg Kontraktsdokument Bokmål 22.12.2016
Avtale om tiltransport prosjekterende til prosjekterende Statsbygg Kontraktsdokument Bokmål 22.12.2016
PA 0501 Kostnadskalkyler Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 14.10.2016
Åpent rom 2016 nr 2 Bygg med mening i 200 år Statsbygg Åpent rom 01.09.2016
Dette er Statsbygg Statsbygg Brosjyre Bokmål 01.06.2016
Åpent rom 2016 nr 1 200 år ung Statsbygg Åpent rom 01.04.2016
12467 Utveksling av beregningsresultater i BIM BIM i energi- og inneklimaberegninger. Delrapport 5 Erichsen Horgen, Rambøll, Statsbygg Rapport Bokmål 18.12.2015
12467 Dagslysberegninger i BIM. BIM i energi- og inneklimaberegninger. Delrapport 4 Erichsen Horgen, Rambøll, Statsbygg Rapport Bokmål 18.12.2015
12467 Varme- og kjølebehovsberegninger i BIM BIM i energi- og inneklimaberegninger. Delrapport 3 Erichsen Horgen, Rambøll, Statsbygg Rapport Bokmål 18.12.2015
Kostnadsutvikling mellom KS1 og KS2 i byggeprosjekter Menon Business Economics/Statsbygg Rapport 01.12.2015
PA 5551 Romakustikk og elektroakustiske anlegg Tele- og automatiseringstekniske installasjoner Statsbygg Prosjekteringsanvisning 28.10.2015
Åpent rom 2015 nr 3 Velkommen inn! Statsbygg Åpent rom 01.10.2015
Åpent rom 2015 nr 2 Smak og behag Statsbygg Åpent rom 01.07.2015
Åpent rom 2015 nr 1 Bygger for fellesskapet Statsbygg Åpent rom 01.04.2015
Standard leieavtale for næringslokaler (nye/rehabiliterte) med Difi og Statsbyggs anbefalte endringer (.doc) Difi og Statsbygg Kontraktsdokument Bokmål 01.02.2015
Entreprenørens varsling og krav (NS8407) (.doc) Skjema Statsbygg Kontraktsdokument Bokmål 23.01.2015
Entreprenørens varsling og krav (NS8406) (.doc) Skjema Statsbygg Kontraktsdokument Bokmål 23.01.2015
Entreprenørens varsling og krav (NS8405) (.doc) Skjema Statsbygg Kontraktsdokument Bokmål 23.01.2015
Entreprenørens avviksmelding/avvikssøknad (NS8407) (.doc) Skjema Statsbygg Kontraktsdokument Bokmål 23.01.2015
Entreprenørens avviksmelding/avvikssøknad (NS8406) (.doc) Skjema Statsbygg Kontraktsdokument Bokmål 23.01.2015
Entreprenørens avviksmelding/avvikssøknad (NS8405) (.doc) Skjema Statsbygg Kontraktsdokument Bokmål 23.01.2015
Campusutviklingsplan for Høgskolen på Vestlandet, Sogndal Statsbygg Strategier_og_planer 01.01.2015
Total Concept-metoden Informasjonsbrosjyre trinn 1 Sintef, Statsbygg Brosjyre 01.01.2015
Åpent rom 2014 nr. 4 Norges ansikt Statsbygg Åpent rom 01.12.2014
Åpent rom 2014 nr. 3 Et skoleeksempel Statsbygg Åpent rom 01.10.2014
Campusutviklingsplan for Høgskolen i Telemark, studiested Bø Statsbygg Strategier_og_planer 01.10.2014
Høgskolen i Bergen, Samlokalisering Ferdigmelding 716 Statsbygg Ferdigmelding Nynorsk 01.09.2014
Høgskolen i Gjøvik, bygg A og M Ferdigmelding 715 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 29.08.2014
12467. Detaljert simulering av energisentraler BIM i energi- og inneklimaberegninger. Delrapport 2 Eridchsen Horgen, Rambøll, Statsbygg Rapport 03.07.2014
12467 Forutsetninger for import av IFC-modeller BIM i energi- og klimaberegninger. Delrapport 1 Eridchsen Horgen, Rambøll, Statsbygg Rapport 03.07.2014
Åpent rom 2014 nr 2 En studie i godt samarbeid Statsbygg Åpent rom 01.07.2014
PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 20.06.2014
12573. Fokus på kundeverdi som en integrert del av lean prosjektgjennomføring Masteroppgave NTNU Otto Erster Bergersen Rapport 01.06.2014
Åpent rom 2014 nr 1 Tilbake til 1814 Statsbygg Åpent rom 01.04.2014
Årsmelding 2013 Statsbygg Årsrapport 01.03.2014
Total Concept. Vegkontoret i Steinkjer Sintef, Statsbygg Rapport 23.01.2014
Campusutviklingsplan for Universitetet i Agder Statsbygg Strategier_og_planer 01.01.2014
Campus Vestfold 2040. Utviklingsplan Statsbygg/HBV Strategier_og_planer 01.01.2014
BIM Manual version 1.2.1 Statsbygg's Building Information Modelling Manual Statsbygg Manual/veiledning Engelsk 17.12.2013
BIM-manual versjon 1.2.1 Statsbyggs manual for bygningsinformasjonsmodellering Statsbygg Manual/veiledning Bokmål 17.12.2013
Åpent rom 2013 nr 4 Tett på Europa Statsbygg Åpent rom 01.12.2013
Slottsplassen. Rehabilitering Ferdigmelding 713 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 23.10.2013
Åpent rom 2013 nr 3 Skreddersydd Statsbygg Åpent rom 01.10.2013
Oslo fengsel. Nybygg, rehabilitering og brukerutstyr Ferdigmelding 712 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 29.08.2013
Norges Handelshøyskole. Nybygg, samlokalisering Ferdigmelding 711 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 21.08.2013
Bygg for alle - 10 år med universell utforming Statsbygg Brosjyre Bokmål 01.08.2013
Åpent rom 2013 nr 2 Kunst til grasrota Statsbygg Åpent rom 01.07.2013
Campusutviklingsplan for Universitetet i Stavanger Statsbygg Strategier_og_planer 11.06.2013
Ambassaden i Roma. Renovation Ferdigmelding 709 Statsbygg Ferdigmelding Engelsk 04.04.2013
Åpent rom 2013 nr 1 Vi leverer fra A til Å Statsbygg Åpent rom 01.04.2013
Campusutviklingsplan for Høgskolen i Telemark, studiested Porsgrunn Statsbygg/HiT Strategier_og_planer 01.04.2013
Domus Medica, UiO. Nybygg og ombygging Ferdigmelding 708 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 08.03.2013
Årsmelding 2012 Statsbygg Årsrapport 01.03.2013
Gjøvik omsorgssenter for barn. Nybygg og rehabilitering Ferdigmelding 707 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 21.01.2013
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal. Nybygg Ferdigmelding 706 Statsbygg Ferdigmelding Nynorsk 14.11.2012
Forskningsstasjon Flødevigen. Nybygg og rehabilitering Ferdigmelding 705 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 16.10.2012
Åpent rom 2012 nr 3 Rom for bedring Statsbygg Åpent rom 01.10.2012
Skien barne- og familiesenter. Nybygg Ferdigmelding 704 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 26.09.2012
Campusutviklingsplan for Universitetet i Nordland Statsbygg Strategier_og_planer 01.09.2012
Odontologibygg, UiB. Nybygg Ferdigmelding 703 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 13.08.2012
Åpent rom 2012 nr 2 Folkets tinghus Statsbygg Åpent rom 01.07.2012
Åpent rom 2012 nr 1 Formålsbygg Statsbygg Åpent rom 01.04.2012
Årsmelding 2011 Statsbygg Årsrapport 01.03.2012
Gulating lagmannsrett. Nybygg Ferdigmelding 702 Statsbygg Ferdigmelding Nynorsk 04.01.2012
Åpent rom 2011 nr 4 Form mot funksjon Statsbygg Åpent rom 01.12.2011
Mandal ungdoms- og familiesenter, Lunde. Nybygg Ferdigmelding 701 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 02.11.2011
BIM-manual versjon 1.2 Statsbyggs manual for bygningsinformasjonsmodellering Statsbygg Manual/veiledning Bokmål 24.10.2011
BIM Manual version 1.2 Statsbygg's Building Information Modelling Manual Statsbygg Manual/veiledning Engelsk 24.10.2011
Tønsberg ungdoms- og familiesenter, Bakåker. Nybygg og rehabilitering Ferdigmelding 700 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 04.10.2011
Åpent rom 2011 nr 3 Statsbygg i nord Statsbygg Åpent rom 01.10.2011
Ole-Johan Dahls hus, UiO. Nybygg IFI2 Ferdigmelding 699 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 28.09.2011
Senter for nordlige folk. Tilbygg og innredning Ferdigmelding 698 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 17.08.2011
Åpent rom 2011 nr 2 Rom for læring Statsbygg Åpent rom 01.07.2011
PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM. Eksempler Generelle Statsbygg Prosjekteringsanvisning 01.07.2011
Steinkjer tinghus. Tilbygg og ombygging FM 696 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 28.06.2011
Magnormoen kontrollstasjon. Nybygg Ferdigmelding 697 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 15.06.2011
Georg Morgenstiernes hus, UiO Ferdigmelding 695 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 08.06.2011
Høgskolen i Lillehammer. Ombygging Ferdigmelding 694 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 02.05.2011
Åpent rom 2011 nr 1 Bygg av sin tid Statsbygg Åpent rom 01.04.2011
Årsmelding 2010 Statsbygg Årsrapport 01.03.2011
Universitetet i Agder, Sigurd Køhns hus. Nybygg Ferdigmelding 693 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 26.01.2011
Campusutviklingsplan for Høgskolen i Ålesund Statsbygg Strategier_og_planer 01.01.2011
Statens havarikommisjon for transport. Nybygg Ferdigmelding 691 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 06.12.2010
Åpent rom 2010 nr 4 Statsbyggs ukjente sider Statsbygg Åpent rom 01.12.2010
Nytt forvaringsbygg, Trondheim fengsel. Nybygg Ferdigmelding 692 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 23.11.2010
Kvæfjord ungdomssenter. Nybygg Ferdigmelding 690 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 08.11.2010
Åna fengsel. Rehabilitering Ferdigmelding 689 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 22.10.2010
Høgskolen i Vestfold. Nybygg og ombygging Ferdigmelding 688 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 22.10.2010
BIM - A Digital Method for Smarter Building Statsbygg Brosjyre Engelsk 18.10.2010
Åpent rom 2010 nr 3 Statsbygg midt i Norge Statsbygg Åpent rom 01.10.2010
BIM - En digital måte å bygge smartere Statsbygg Brosjyre Bokmål 16.09.2010
Skiptvet omsorgssenter for barn. Nybygg Ferdigmelding 687 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 07.09.2010
Åpent rom 2010 nr 2 Statsbygg og fengslene Statsbygg Åpent rom 01.07.2010
Halden fengsel. Nybygg Ferdigmelding 686 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 06.04.2010
Administrasjonsbygg, Kystverket Nordland. Ombygging og nybygg Ferdigmelding 685 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 06.04.2010
Åpent rom 2010 nr 1 Kunnskapsbygg Statsbygg Åpent rom 01.04.2010
Årsmelding 2009 Statsbygg Årsrapport 01.03.2010
Åpent rom 2009 nr 4 Bygg i beredskap Statsbygg Åpent rom 01.12.2009
Samisk vitenskapssenter. Nybygg Ferdigmelding 684 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 30.10.2009
Åpent rom 2009 nr 3 Statsbygg i vest Statsbygg Åpent rom 01.10.2009
Vadsø ungdomssenter. Nybygg Ferdigmelding 683 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 03.09.2009
Bygdø kongsgård. Reparasjoner, fornyelse og restaurering Ferdigmelding 682 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 02.07.2009
Åpent rom 2009 nr 2 Kunst i bygg Statsbygg Åpent rom 01.07.2009
Åpent rom 2009 nr 1 Kulturminner Statsbygg Åpent rom 01.04.2009
Årsmelding 2008 Statsbygg Årsrapport 01.03.2009
BIM-manual versjon 1.1 Statsbyggs generelle retningslinjer for BIM Statsbygg Manual/veiledning Bokmål 06.02.2009
Åpent rom 2008 nr 4 Statsbygg i sør Statsbygg Åpent rom 01.12.2008
Kontrollstasjon Tromsdalen. Nybygg Ferdigmelding 680 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 20.11.2008
Åpent rom 2008 nr 3 Miljøansvaret Statsbygg Åpent rom 01.10.2008
Utvikling av Pilestredet Park. Utomhus og infrastruktur Ferdigmelding 678 Statsbygg Ferdigmelding Engelsk 25.09.2008
Sørhellinga, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Rehabilitering Ferdigmelding 676 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 11.09.2008
Alta ungdomssenter. Rehabilitering og ombygging Ferdigmelding 677 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 05.09.2008
Sjølageret, Longyearbyen. Utvidelse Ferdigmelding 664 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 11.08.2008
Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted. Nybygg Ferdigmelding 675 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 06.08.2008
Nytt operahus, Den Norske Opera & Ballett. Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding 673 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 06.08.2008
Nasjonalmuseet - Arkitektur. Rehabilitering, ombygging og nybygg Ferdigmelding 672 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 06.08.2008
Åpent rom 2008 nr 2 Arkitektur Statsbygg Åpent rom 01.07.2008
Nytt studentsenter, UiB. Nybygg Ferdigmelding 674 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 14.05.2008
Åpent rom 2008 nr 1 Operaen Statsbygg Åpent rom 01.04.2008
Årsmelding 2007 Statsbygg Årsrapport 01.03.2008
Kjell Henriksen-observatoriet. Nybygg Ferdigmelding 670-1 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 13.02.2008
BIM-manual versjon 1.00 Statsbygg Manual/veiledning Bokmål 14.01.2008
Åpent rom 2007 nr 4 Utenlandseiendommene Statsbygg Åpent rom 01.12.2007
Åpent rom 2007 nr 3 Gode bygg trenger gode omgivelser Statsbygg Åpent rom 01.10.2007
Norges musikkhøgskole, 2. Hus. Tilbygg og ombygging Ferdigmelding 670 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 01.10.2007
Statistisk sentralbyrå, Kongsvinger. Tilbygg og rehabilitering Ferdigmelding 648 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 17.09.2007
Longyearbyen skole. Nybygg - ombygging Ferdigmelding 667 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 11.08.2007
Slottsgartneriet, Det kongelige slott. Nybygg Ferdigmelding 669 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 04.07.2007
Åpent rom 2007 nr 2 Et mer utadvendt Statsbygg Statsbygg Åpent rom 01.07.2007
Høgskolen i Hedmark, Evenstad. Nybyggark. Nybygg FM 668 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 10.04.2007
Åpent rom 2007 nr 1 Kulturminnevern Statsbygg Åpent rom 01.04.2007
Årsmelding 2006 Statsbygg Årsrapport 01.03.2007
Tune barnehjem. Nybygg Ferdigmelding 658 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 20.12.2006
Stjørdal ungdomssenter. Ombygging og rehabilitering Ferdigmelding 657 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 20.12.2006
Statped Vest. Nybygg og ombygging Ferdigmelding 656 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 20.12.2006
Universitetet i Stavanger. Tilbygg og nybygg Ferdigmelding 653 Statsbygg Ferdigmelding Nynorsk 20.12.2006
Tronka. Kontorlokaler for Statsbygg Midt-Norge. Restaurering og rehabilitering Ferdigmelding 666 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 14.11.2006
Tromsø ungdomssenter. Nybygg Ferdigmelding 665 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 10.11.2006
Forskningsstasjonen Matre. Tilbygg Ferdigmelding 663 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 13.10.2006
Åpent rom 2006 nr 3 Staten som byggherre i 190 år Statsbygg Åpent rom 01.10.2006
Høgskolen i Østfold. Nybygg og rehabilitering Ferdigmelding 662 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 15.09.2006
Skåland ungdomsbase. Nybygg Ferdigmelding 661 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 13.09.2006
Sentralbygg, Høgskolen i Nesna. Nybygg Ferdigmelding 660 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 23.08.2006
Åpent rom 2006 nr 2 Svalbard Statsbygg Åpent rom 01.07.2006
Besøkssenteret ved Nidaros Domkirke. Nybygg Ferdigmelding 659 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 21.06.2006
Glomdalsmuseet. Nybygg og påbygg Ferdigmelding 655 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 30.05.2006
Svalbard forskningspark. Nybygg Ferdigmelding 654 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 30.05.2006
Høgskulen i Sogn og Fjordane. Samlokalisering i Førde. Tilbygg FM 652 Statsbygg Ferdigmelding Nynorsk 30.05.2006
Høgskolen i Gjøvik. Nytt sentralbygg. Ombygging og tilbygg Ferdigmelding 651 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 29.05.2006
Høgskolen i Bodø, avdeling for lærerutdanning/nytt bibliotek. Nybygg Ferdigmelding 649 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 29.05.2006
Ås ungdomssenter. Rehabilitering og tilbygg Ferdigmelding 647 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 29.05.2006
Ambassaden i Nicaragua. Renovation and extension Ferdigmelding 649 Statsbygg Ferdigmelding Engelsk 29.05.2006
Hålogaland teater. Nybygg Ferdigmelding 645 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 29.05.2006
Villa Grande. Rehabilitering og ombygging Ferdigmelding 643 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 29.05.2006
Nasjonal avlsstasjon for torsk. Tilbygg og ombygging Ferdigmelding 642 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 29.05.2006
Nobels fredssenter. Stasjonsbygningen, Vestbanen Ferdigmelding 641 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 29.05.2006
Statlig kontrollområde Svinesund. Nybygg Ferdigmelding 640 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 29.05.2006
Teorifagbygget, UiT. Nybygg Ferdigmelding 639 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 24.05.2006
Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit. Tilbygg FM 637 Statsbygg Ferdigmelding Nynorsk 24.05.2006
Domus Academica. Rehabilitering og restaurering Ferdigmelding 636 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 24.05.2006
Plantevernbygningen, Planteforsk. Rehabilitering og tilbygg Ferdigmelding 634 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 24.05.2006
Den norske filmskolen, HiL. Rehabilitering og tilbygg Ferdigmelding 633 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 19.05.2006
Bygg for biologiske basalfag, UiB. Nybygg Ferdigmelding 631 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 19.05.2006
Automatlager og kontorbygning, Nasjonalbiblioteket. Nybygg FM 630 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 19.05.2006
Tinghuset i Tromsø. Nybygg Ferdigmelding 629 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 18.05.2006
Høgskolen i Molde. Nybygg FM 628 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 18.05.2006
Kielland Torkildsens gate 1, tidligere Sør-Varanger politikammer. Rehabilitering og ombygging Ferdigmelding 626 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 18.05.2006
Åpent rom 2006 nr 1 Miljø Statsbygg Åpent rom 01.04.2006
Universitetet i Oslo, Harald Schjelderups hus. Tilbygg Ferdigmelding 650 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 31.03.2006
Årsberetning 2005 Statsbygg Årsrapport 01.03.2006
Falstadsenteret. Ombygging og rehabilitering Ferdigmelding 664 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 01.01.2006
Åpent rom 2005 nr 3 Tema: Endring Statsbygg Åpent rom 01.10.2005
Åpent rom 2005 nr 2 Tema: Kultur Statsbygg Åpent rom 01.07.2005
Åpent rom 2005 nr 1 Statsbyggs eiendomsforvaltning Statsbygg Åpent rom 01.04.2005
Årsberetning 2004 Statsbygg Årsrapport 01.03.2005
Åpent rom 2004 nr 3 Norge i Antarktis Statsbygg Åpent rom 01.10.2004
Åpent rom 2004 nr 2 Samfunnsansvar Statsbygg Åpent rom 01.07.2004
Åpent rom 2004 nr 1 Statsbygg Åpent rom 01.04.2004
Årsberetning 2003 Statsbygg Årsrapport 01.03.2004
Arendal fengsel, avd. Håvet. Nybygg FM 638 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2004
Tromsø fengsel, rehabilitering, tilbygg og nybygg Ferdigmelding 635 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2004
Åpent rom 2003 nr 4 Statsbygg Åpent rom 01.12.2003
Åpent rom 2003 nr 3 Statsbygg Åpent rom 01.10.2003
Åpent rom 2003 nr 2 Statsbygg Åpent rom 01.07.2003
Åpent rom 2003 nr 1 Statsbygg Åpent rom 01.04.2003
Årsberetning 2002 Statsbygg Årsrapport 01.03.2003
Varmepumpeveileder Statsbygg og NVE Manual/veiledning 01.01.2003
Dansk/norsk ambassade Maputo Ferdigmelding 632 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2003
Åpent rom 2002 nr 4 Statsbygg Åpent rom 01.12.2002
Åpent rom 2002 nr 3 Statsbygg Åpent rom 01.10.2002
Åpent rom 2002 nr 2 Statsbygg Åpent rom 01.07.2002
Åpent rom 2002 nr 1 Statsbygg Åpent rom 01.04.2002
Årsberetning 2001 Statsbygg Årsrapport 01.03.2002
Victoria terrasse, Nordkvartalet Ferdigmelding 625 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2002
Storskog grensekontrollstasjon. Tilbygg, ombygg, rehab. FM 624 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2002
HiNT Røstad. Nordlåna FM 622 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 01.01.2002
Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Aktivitetsbygg FM 621 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2002
Nordnorsk kunstmuseum, ombygging og rehabilitering FM 618 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2002
Høgskulen i Volda. Byggjesteg II FM 617 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2002
Arkitekthøgskolen i Oslo. Rehabilitering og tilbygg FM 614 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2001
Høgskolen i Telemark, Porsgrunn FM 607 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2001
Det kongelige slott. Rehabilitering med kongebolig Ferdigmelding 605 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2001
Huseby kompetansesenter. Tilbygg og ombygging FM 604 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2001
Asker og Bærum trafikkstasjon. Tilbygg og ombygging FM 600 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2000
Oslo bispegård FM 599 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2000
Rikshospitalet. Nybygg Ferdigmelding 595 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 01.01.2000
Berlin, ambassadørbolig. Nybygg Ferdigmelding 591 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 01.01.2000
Møller kompetansesenter, Heimdal FM 590 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.2000
Bastøy landsfengsel. Rehabilitering FM 585 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1999
Høgskolen i Ålesund FM 579 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1999
Sverdrupstasjonen FM 576 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 01.01.1999
Hamar tinghus FM 574 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1999
Vannbåren energi Vannfordeling - regulering Statsbygg m.fl. Manual/veiledning 01.03.1998
Polarmiljøsenteret og Polaria, Tromsø FM 563 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 01.01.1998
Høgskolen i Harstad, Havnegata 5 FM 552 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1998
Administrasjonsbygg for Sysselmannen på Svalbard FM 550 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1998
Havforskningsinstituttet, Bergen FM 547 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1998
Arendal trafikkstasjon FM 535 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1997
Nasjonalbiblioteket Rana, nitratfilmlager II FM 533 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1997
Justervesenet FM 531 Statsbygg Ferdigmelding Bokmål 01.01.1997
Rana trygdekontor FM 528 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1997
Høgskolen i Buskerud, Ringerike Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1996
Høyesteretts hus FM 508 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1996
Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana. Depotmagasin FM 483 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1995
Arkeologisk museum FM 482 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1995
Høgskolen i Hedmark, Avdeling Rena FM 476 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1994
Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana FM 436 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1993
Bergskrivergården. Ominnredning og rehabilitering FM 430 Statsbygg Ferdigmelding 01.01.1993

×