Etikk i Statsbygg

Etikk dreier seg om mer enn å holde seg innenfor lovens paragrafer. Etikk handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og opptrer overfor omverdenen. Etiske retningslinjer sier noe om forventningene vi har til våre ansatte når det gjelder atferd. 

I Statsbygg er vi åpne for dialog og diskusjon om hva som er rett og galt. Vi ønsker å være en god rollemodell for bygge- og eiendomsnæringen, og vi følger med i samfunnsutviklingen. Det som for noen år siden var akseptabelt, er det ikke lenger. Dette har vi tatt konsekvensen av.

Som en statlig virksomhet i en særlig utsatt næring, har Statsbygg etablert egne etiske retningslinjer i tillegg til de som gjelder generelt for staten. Alle personer tilknyttet Statsbygg skal sette seg inn i og følge lover, regler og retningslinjer som er med på å styre vår hverdag. I våre interne etiske retningslinjer legger vi spesielt vekt på inhabilitet, verv og karantene, korrupsjon og gaver og andre ytelser.

Bevisstgjøring om våre retningslinjer står sentralt i lederoppfølgingen og i en rekke av de større opplæringstiltakene internt. Alle nyansatte gjennomfører kurset "Etikk og misligheter".

×