Klimagassregnskap.no er under avvikling

Den gamle modellen er nå stengt, og løsningen videreføres i det private markedet. 

Den nye løsningen viderefører dagens funksjonalitet, men vil også gi vesentlige forbedringer på teknisk plattform, datagrunnlag, brukerstøtte og brukervennlighet, porteføljefunksjonalitet, mer automatiserte inndata, oppdatert datagrunnlag med videre. Løsningen er kompatibel med norske standarder og BREEAM-NOR, og vil tilbys mot lisens.

Viktig for å øke kunnskapen

Klimagassregnskap.no har vært den mest brukte modellen for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter i Norge. Verktøyet, som ble lansert i 2007, ble utviklet av Civitas, Numerika, Context med flere på oppdrag fra Statsbygg.
Verktøyet har spilt en svært viktig rolle i å øke kunnskapen om årsakene til klimagassutslipp i bygge- og utviklingsprosjekter.

Klimagassregnskap.no ble stengt 15.januar 2019

Beskjed om utfasing av klimagassregnsakap.no gikk ut som e-post til alle brukere tidlig på høsten 2017. I tillegg har det blitt tydelig informert om nedleggelsen på nettsiden til klimagassregnskap.no

Som følge av at ferdigstillelse av utviklingsprosjektet med One Click LCA ble noe forsinket, ble utfasing og avslutting av klimagassregnskap.no utsatt fra 31.desember 2017 til 31. desember 2018.

Alle resultater i form av tabeller og grafer i klimagassregnskap.no kunne lagres som bilder og kopieres til andre dokumenter frem til 15.januar

Spørmål? Kontakt:

Lars Petter Bingh
Fungerende avdelingsdirektør
Mob. 45451600
Send e-post
NYTTIGE NETTSIDER

×