Skriv ut med undersider

Klimagassregnskap.no er under avvikling

Den gamle modellen er åpen for registrerte brukere frem til 30. juni 2018. Løsningen vil deretter videreføres i det private markedet. 

Den nye løsningen viderefører dagens funksjonalitet, men vil også gi vesentlige forbedringer på teknisk plattform, datagrunnlag, brukerstøtte og brukervennlighet, porteføljefunksjonalitet, mer automatiserte inndata, oppdatert datagrunnlag med videre. Løsningen er kompatibel med norske standarder og BREEAM-NOR, og vil tilbys mot lisens.

Viktig for å øke kunnskapen

Klimagassregnskap.no har vært den mest brukte modellen for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter i Norge. Verktøyet, som ble lansert i 2007, ble utviklet av Civitas, Numerika, Context med flere på oppdrag fra Statsbygg.

Verktøyet har spilt en svært viktig rolle i å øke kunnskapen om årsakene til klimagassutslipp i bygge- og utviklingsprosjekter.

Fakta

- Den gamle løsningen på klimagassregnskap.no er åpen for registrerte brukere frem til 30. juni 2018. Nye brukere kan ikke lenger registrere seg.
- Ny løsningen er basert på One Click LCA og leveres av finske Bionova på kommersielle vilkår
- Les mer om overgangen til ny løsning her

Spørmål? Kontakt:

Zdena Cervenka
Seniorrådgiver
Mob. 95191622
Send e-post
Siri Martiradonna
Seniorrådgiver
Mob. 90658426
Send e-post
NYTTIGE NETTSIDER

×