SHA-statistikk

Utdrag fra Statsbyggs system for registrering av hendelser/skader ifm bygging og eiendomsdrift. Utdraget oppdateres kvartalsvis og viser tall for de siste 12 månedene.

Kontaktperson

Jan Arnesen
SHA-rådgiver
Mob. 90026321
Send e-post
×