Forskning og utvikling

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er Norges største målt i antall sysselsatte og antall bedrifter. Innovasjon og effektivisering i denne næringen er av stor betydning både for Statsbygg og det norske samfunnet.

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) skal derfor bidra til utvikling av egen virksomhet, men gjennom selv å bli bedre, vil vi også bidra til utvikling i næringen forøvrig.

Statsbygg har som mål å være en rollemodell for BAE-næringen, og en pådriver for innovasjon i byggsektoren. Vi skal bruke FoU til å forbedre vår interne effektivitet. Men FoU-virksomheten handler om noe mer: vi skal se inn i fremtiden, bringe nye tema opp på dagsorden og drive Statsbygg videre slik at vi er best mulig rustet til å løse morgendagens utfordringer.

Vi har ulike programområder med pågående FoU-prosjekter - se venstremenyen.  

Kontakt

Morten Dybesland
Avdelingsdirektør
Mob. 47057410
Send e-post
×