NANO Cathedral

Prosjektet tar sikte på å utvikle nye materialer, teknologier og prosedyrer for restaurering og bevaring av stein i gamle katedraler og monumentale bygninger.

Operahuset i Bjørvika, Den Norske Opera & Ballett (DNO) benytter marmor og vil bli brukt som case fra Statsbygg for dette EU-prosjektet med særlig vekt på bevaring av originalitet av byggematerialer og på utvikling av skreddersydd tilnærming for å takle spesifikke problemer knyttet til de ulike lithotypene.

Prosjektet skal hjelpe til å finne skånsomme metoder og produkter for vedlikehold, impregnering og renhold.

Når dette prosjektet er ferdig vil vi kunne få ny kunnskap og nye metoder for vedlikehold av våre bygninger som benytter spesielle bygningsmaterialer.

Lær mer om Nano Cathedral

Statsbygg arrangerte en konferanse om restaurering og vedlikehold av kulturhistoriske bygg som operaen i Oslo og det skjeve tårn i Pisa. Eksperter fra hele Europa deltok for å lære om status, aktiviteter og resultater i de forskjellige prosjektene.

Her kan du laste ned foredragene fra konferansen (på engelsk):

People, process and project - Kari Stensrød, Snøhetta

Operation and management plans for historic and listed buildings - Magnus Tenge, Statsbygg

Nano Cathedral project to preserve European stone monuments - Dr. Beatrice Colteli, University of Pisa

The restoration and stone conservation in the Cathedral Square of Pisa - Anton Sutter, Opera Della Primaziale Pisana

Staining of Cararra marble - causes and colour effects, Oslo opera house - Elen Roaldset, Rune S. Selbekk 

The protection of natural stones in outdoor environment- Dr. Lucia Toniolo, Politecnico di Milano

Three-step cleaning methodology to remove the yellow from Carrara marble - Dr. Noni-Pagona Maravelaki, Technical University of Crete

Alum treated finds from the Oseberg collection - Wood preservation from conservation? - Dr. Susan Braovak, Museum of Cultural History of Oslo

Successful examples of nano products application in the field of restoration and sivil construction - Maider Gainza Luzea, Tecnologia Navarra de Nanoproductos

Innovative stone protection and stone hardener based on inorganic nano particles and silicone compound - Cristoforo Galimberti, ChemSpec

A selection of innovative basic nanomaterials for consolidation and protection of cultural heritage - Dr. Laura Niccolai, Colorabbia

Documentation and monitoring using advanced 3D scanning - Dr. Rainer Drewello, University of Bamberg

Innovative protective solutions based on nanotechnology - Dr. Christian Rone Simon, SINTEF Materials and Chemistry

Prosjektleder

×