Skriv ut med undersider

SFI Klima 2050

Publisert 12.05.2015

Støtte til opprettelse og drift av et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) for "Risikoreduksjon gjennom klimatilpasning av bygninger og infrastruktur". Statsbygg er en av mange partnere i dette senteret som skal arbeide over åtte år.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI

Les mer på deres nettsider.

Prosjektleder

Resty Garcia
Seniorrådgiver
Mob. 92820766
Send e-post
×