Nullutslippsbygg Campus Evenstad

Det planlegges et nytt administrasjonsbygg på Høgskolen i Innlandet, studiested Evenstad. Bygget planlegges med stor bruk av massivtre, og med svært høye miljøambisjoner. FoU-prosjektet tilfører prosjekteringsgruppen spisskompetanse rundt nullutslippsbygg.

Prosjektet er blitt tildelt FoU-midler som skal gå til innkjøp av ekstern spisskompetanse som skal styrke pilotprosjektet på kritiske faglige temaer og bidra til utvikling av løsninger for nullutslippsbygg (ZEB-COM) og innovative løsninger innen massivtre.

Prosjektet har inngått forbildeavtale med Tre og By.

×