Øvrige prosjekter

Smarte bygg som del av energisystemet

Kontaktperson: Jørgen Kjetil Knudsen

Både energi- og bygningsteknologi er i sterk endring. Dette vil også gi endringer i energisystemet. Fra å være passive forbrukere blir byggsiden en stadig mer aktiv aktør, som blant annet produserer sin egen energi.  I dette prosjektet har Leafhill AS på oppdrag fra Statsbygg kartlagt hvorvidt kraftsystemet er innrettet for å imøtekomme disse endringene, og hvordan bygg- og energibransjene i større grad kan samarbeide om felles løsninger. 

Les rapporten "Smarte bygg som en del av det norske energisystemet"

Analysearbeid

Prosjektleder: Morten Haveraaen
Ulike typer strategiske analyser i Statsbygg.

ICO/TC 59 Byggevirksomhet

Prosjektleder: Frode Mohus
Støtte til komitéarbeid i Standard Norge.

SN/K 296 Samfunnssikkerhet

Prosjektleder: Håkon Einstabland
Støtte til komitéarbeid i Standard Norge.
Les mer hos standard.no.

SN/K Klimagassregnskap i bygg

Prosjektleder: Zdena Cervenka
Støtte til komitéarbeid i Standard Norge.

Property Data Marketplace

Prosjektleder: Ling Shi
Prosjekt finansiert av EU, med Statsbygg som en av flere partnere. Skal utvikle en metodikk for å kunne innhente eiendomsdata fra ulike åpne kilder og sammenstille og levere disse dataene til ulike formål. Slike data er i dag ofte vanskelig tilgjengelig, og manglende tilgang er et hinder for innovasjon. I Statsbygg studeres data brukt i risiko- og sårbarhetsanalyser, og data om statlig eiendomsmasse.

Bygging og forvaltning på Svalbard i et langsiktig klimaperspektiv

Prosjektleder: Morten Haveraaen

Prosjektet skal gi Statsbygg et kunnskapsunderlag for å drive langsiktig forvaltning av eksisterende bygg og konstruksjoner på Svalbard, og for å kunne planlegge fremtidige bygg.

×