Treff på (211)

Bergen akuttsenter for ungdom

/ StartPage / Prosjekt og eiendom / Byggeprosjektene /
Bergen akuttsenter for ungdom

30.10.2017

Statsbygg er byggherre for Bergen akuttsenter for ungdom mellom 15-18 år. Senteret bygges for Bufetat, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.


BREEAM

31.07.2017

BREEAM er det ledende bygningsklassifiseringssystemet i verden for å designe og klassifisere bærekraftige bygninger. Mer enn 850.000 prosjekter og eiendommer er registrerte brukere, og mer enn...


Plan- og designkonkurranse

06.07.2017

Statsbygg inviterte arkitekter til å søke om deltakelse i en begrenset plan- og designkonkurranse og ved fristens utløp var det kommet inn 64 søknader.


Juryens rapport

03.07.2017

Transborder Studio AS vant konkurransen med bidraget Mino. Juryen mener blant annet at "Vinnerutkastet fremstår som elegant og poetisk og har mange arkitektoniske kvaliteter. Tilbygget er lavmælt o...


×