Ansatte

Navn (Etternavn, Fornavn) Stilling / Ansvarsområde Telefon Epost
B
Bache-Wiig, Céline Underdirektør 924 16 219 Send e-post
Baeza, Jonathan Rådgiver 400 36 326 Send e-post
Bakk, Kåre Driftsingeniør 905 94 590 Send e-post
Bakke, Christian Prosjektleder 928 16 366 Send e-post
Bakke, Mari Bålerud Førstekonsulent 922 26 563 Send e-post
Bakke, Ragnhild Finne Prosjektleder 920 32 700 Send e-post
Bakke, Terje Senioringeniør 465 06 008 Send e-post
Bakken, Simen Prosjektleder 908 57 994 Send e-post
Barmen, Svein Driftsleder 415 01 437 Send e-post
Bastiansen, Johnny Senioringeniør 489 90 011 Send e-post
Bastnes, Anette Røssum Seniorarkitekt 922 29 407 Send e-post
Bech, Chr. Joachim B. M. Seniorrådgiver 924 28 570 Send e-post
Bengtsson, Frode Albert Driftstekniker 984 54 222 Send e-post
Bentsen, Audun Seniorrådgiver 472 44 444 Send e-post
Berg, Ane Birgitte Rådgiver 401 03 631 Send e-post
Berg, Martine Brockstedt Førstekonsulent 414 47 540 Send e-post
Berg, Siri Eiendomssjef 908 31 478 Send e-post
Berg, Tor-Aage Konsulent 480 99 688 Send e-post
Berg, Tore Prosjektleder 415 42 346 Send e-post
Berge, Roald Driftsleder 975 99 505 Send e-post
Bergenhus, Jon Werner Spesialrådgiver 480 26 908 Send e-post
Berger, Kenneth Johnny Driftsleder 918 09 830 Send e-post
Bergersen, Per Ola Driftsleder 920 53 796 Send e-post
Berget, Kari Seniorkonsulent 948 45 514 Send e-post
Berget, Kjell Driftsleder 907 49 312 Send e-post
Bergflødt, Lise Fungerende avdelingsdirektør 934 44 658 Send e-post
Bergland, Anders Førstekonsulent 958 71 240 Send e-post
Berglund, Rune Driftstekniker 930 07 112 Send e-post
Bergmann, Tore Eiendomssjef 916 13 634 Send e-post
Bergsholm, Marius Senioringeniør 915 40 392 Send e-post
Beste, Teresa Prosjektøkonom 954 64 084 Send e-post
Bilgrei, Knut Arnold Driftsleder 913 18 830 Send e-post
Bilstad, Morten Driftsingeniør 990 05 603 Send e-post
Bingh, Lars Petter Fungerende avdelingsdirektør 454 51 600 Send e-post
Bislimi, Fatlum Førstekonsulent 915 72 436 Send e-post
Bjørnsen, Mathilde Skarheim Rådgiver 928 67 130 Send e-post
Bjerkan, Anna C Charrier Seniorrådgiver 980 15 880 Send e-post
Bjerke, Yvonne C Bridget Kvalitets- og risikostyringsleder 982 38 453 Send e-post
Bjerkeset, Ragnhild Driftstekniker 482 59 641 Send e-post
Bjerknes, Morten Senioringeniør 913 36 532 Send e-post
Bjørdal, Anne S Seniorkonsulent 908 17 494 Send e-post
Bjørge, Lene Emilie Seniorkonsulent 980 99 161 Send e-post
Björklund, Melanie Senioringeniør 951 91 681 Send e-post
Bjørnsen, Bjørn Tore A. Driftsleder 975 66 859 Send e-post
Bjørnstad, Janne Rådgiver 952 43 546 Send e-post
Bjørnstad, Mona Senioringeniør 918 34 594 Send e-post
Bjørnå, Kristin Rådgiver 911 80 403 Send e-post
Blendum, Halgeir Driftsleder 975 84 204 Send e-post
Blindheim, Sveinung Driftsleder 482 31 159 Send e-post
Blom-Andersen, Trond Driftsleder 976 14 664 Send e-post
Bomann-Larsen, Beate Sektordirektør 918 23 599 Send e-post
Borgen, Bjørn Cato Driftsleder 911 89 852 Send e-post
Borgen, Knut Seniorarkitekt 952 97 730 Send e-post
Bors, Michael Kontraktsdirektør 992 84 533 Send e-post
Bråthen, Dina Senioringeniør 982 10 450 Send e-post
Braaten, Anne Prosjektleder 971 59 028 Send e-post
Braaten, Pål Driftsleder 971 16 614 Send e-post
Brandal, Petter Stian Driftstekniker 918 15 857 Send e-post
Bratsberg, Gro Direktør eiendomsutvikling og forvaltning 918 83 740 Send e-post
Bratterud, Jan Driftsleder 950 59 099 Send e-post
Bredesen, Frode Vik Prosjektleder 951 50 323 Send e-post
Bredholt, Nora Marie Rådgiver 906 25 221 Send e-post
Bredvei, Mathias Seniorrådgiver 924 13 591 Send e-post
Breisnes, Inge Johan Driftsleder 913 10 291 Send e-post
Breivik, Marit Prosjektleder 913 66 458 Send e-post
Brendbakken, John Driftsleder 482 72 192 Send e-post
Brenden, Darre Brecke Assisterende prosjektleder 400 40 129 Send e-post
Brevik, Alf Bjarte Driftstekniker 958 46 601 Send e-post
Brustad, Ingrid Vinje Avdelingsdirektør 901 93 891 Send e-post
Brændjord, Ingrid Seniorkonsulent 915 59 653 Send e-post
Budal, Elin Grete Underdirektør 915 81 651 Send e-post
Bugge, Christine Tandberg Rådgiver 986 11 118 Send e-post
Bugge, Frede Lorentz Driftsleder 906 26 766 Send e-post
Bugge, Mette Bahr Seniorrådgiver 975 97 475 Send e-post
Bye, Birgitte Kommunikasjonsleder 959 18 879 Send e-post
Byström, Linda Mari Avdelingsdirektør 417 64 357 Send e-post
Bø, Nils Øyvind Prosjektleder 970 50 700 Send e-post
Bøe, Kari Renholder m fagbrev 926 68 061 Send e-post

×