Ansatte

Navn (Etternavn, Fornavn) Stilling / Ansvarsområde Telefon Epost
G
Gaarder, Julie Marie Aronsen Førstekonsulent 414 23 511 Send e-post
Gaarder, Trond Driftsleder 476 00 470 Send e-post
Gaare, Arvid Overingeniør 974 19 362 Send e-post
Gamborg, Unni Morken Seniorrådgiver 416 66 731 Send e-post
Garcia, Resty Seniorrådgiver 928 20 766 Send e-post
Gaupseth, Geir Driftsleder 901 93 132 Send e-post
Gausa, Edyta Rådgiver 476 72 964 Send e-post
Gausen, Rune Driftsleder 900 84 361 Send e-post
Gauslaa, Jan Erik Driftsingeniør 911 40 075 Send e-post
Ghorbani, Amir Førstekonsulent 968 64 036 Send e-post
Githmark, Steinar Driftsleder 901 82 812 Send e-post
Gjedtjernet, Bjørn Driftsleder 906 50 980 Send e-post
Gjelstad, Sonja Seniorrådgiver 950 53 355 Send e-post
Gjelsvik, Terje Driftsleder 951 91 645 Send e-post
Gjerde, Steinar Rådgiver 902 64 539 Send e-post
Gjesteby, Endre Eiendomssjef 906 24 002 Send e-post
Gjørvad, Per Ivar Prosjekteier 990 95 319 Send e-post
Gladbakke, Ole Driftsleder 909 72 513 Send e-post
Glømmen, Ann-Magritt Larsen Senioringeniør 957 20 255 Send e-post
Glømmen, Leif Spesialrådgiver 976 89 827 Send e-post
Goffeng, Gunnhild Seniorrådgiver 916 04 144 Send e-post
Gomnæs, Lars Christian Prosjektleder 948 73 856 Send e-post
Gomsrud, Daniel Overingeniør 476 28 485 Send e-post
Gorseth, Yngve Førstekonsulent 474 48 939 Send e-post
Graffer, Øystein Senioringeniør 905 33 499 Send e-post
Grahm-Haga, Kaia Christina Irmelinsdatter Seniorrådgiver 970 93 852 Send e-post
Gramstad, Anne Grethe Driftsleder 982 11 233 Send e-post
Grandahl, Morten Driftsleder 909 21 962 Send e-post
Granheim, Ingeborg Seniorrådgiver 917 72 667 Send e-post
Granås, Tellef Andre Driftsleder 482 87 839 Send e-post
Green, Anne Gunn Lyen Seniorrådgiver 971 84 691 Send e-post
Gretland, Steffen Overingeniør 472 83 950 Send e-post
Grimnes, Camilla Rådgiver 906 54 389 Send e-post
Grimsgaard, Ada Louise Seniorrådgiver 911 95 798 Send e-post
Grini, Catherine Chantal Senioringeniør 941 55 042 Send e-post
Grut, Øyvind Seniorrådgiver 482 49 983 Send e-post
Grødem, Espen Kolberg Førstekonsulent 954 02 588 Send e-post
Grønneflåta, Siri Assisterende prosjektleder 477 07 459 Send e-post
Grønvold, Hans Petter Driftsleder 480 73 166 Send e-post
Grøtting, Terje Driftsleder 476 00 001 Send e-post
Gudem, Kenneth Seniorrådgiver 976 62 216 Send e-post
Gudim, Torild Overingeniør 464 29 275 Send e-post
Gulbrandsen, Jørgen Seniorrådgiver 906 97 002 Send e-post
Gulbrandsen, Ole Christian Facility manager 918 27 529 Send e-post
Gultvedt, Hege Seniorarkitekt 971 46 643 Send e-post
Gundersen, Gunder Underdirektør 959 78 446 Send e-post
Gundersen, Modi Driftsingeniør 406 18 430 Send e-post
Gurholt, Kari Underdirektør 994 39 084 Send e-post
Gurung, Radha Rådgiver 907 13 717 Send e-post
Gustafson, Kaja Overingeniør 952 37 098 Send e-post
Gustavsen, Ingeborg Louise Rådgiver 994 53 445 Send e-post
Guttormsen, Nils Gudmund Driftsleder 971 56 560 Send e-post
Guttormsen, Raymond Driftsingeniør 911 68 322 Send e-post

×