Ansatte

Navn (Etternavn, Fornavn) Stilling / Ansvarsområde Telefon Epost
M
Mæhle, Jostein Ingvar Konsulent 907 20 840 Send e-post
Maastad, Marit Nordheim Senioringeniør 415 68 542 Send e-post
Magnus, Mari Seniorarkitekt 414 62 849 Send e-post
Magnusdottir, Maria Førstekonsulent 481 03 048 Send e-post
Magnussen, Bjørn Reidar Driftsleder 480 31 940 Send e-post
Majercsik, Atle Prosjekteier 915 54 205 Send e-post
Malerbakken, Alette Controller 958 20 912 Send e-post
Manaf, Omar Rådgiver 412 47 061 Send e-post
Marhaug, Paul Seniorrådgiver 476 63 090 Send e-post
Marvik, Edvind Driftsleder 473 70 568 Send e-post
Mathisen, Bente Seniorarkitekt 995 38 550 Send e-post
Mathisen, Per Prosjektleder 950 23 093 Send e-post
Mathisen, Sivert Andreas Rådgiver 416 63 782 Send e-post
Mauroy, Lars Driftsleder 481 23 874 Send e-post
McMullin, Lise Seniorrådgiver 911 01 264 Send e-post
Meland, Brit Torunn Renholdsleder 976 04 292 Send e-post
Melbøe, Eli Sivertsen Renholder m fagbrev 406 36 379 Send e-post
Melting, Joar Eiendomssjef 456 15 310 Send e-post
Melø, Johanne Sektordirektør 908 78 900 Send e-post
Meyer, Astrid Knoph Rådgiver 970 27 564 Send e-post
Midtgård, Maria Seniorkonsulent 920 29 993 Send e-post
Midtveit, Anne Helene Seniorarkitekt 951 09 304 Send e-post
Milde, Henrik Jebsen Førstekonsulent 476 77 567 Send e-post
Mjøsund, Vibeke Rådgiver 413 70 311 Send e-post
Mo, Jon Morten Sjefingeniør 907 83 808 Send e-post
Moe, Børge Overingeniør 952 84 340 Send e-post
Moen, Erik Driftsleder 482 42 941 Send e-post
Moen, Lars Aage Driftsingeniør 909 93 113 Send e-post
Moen, Olav Magnus Spesialrådgiver 916 39 603 Send e-post
Mohal, Navin Seniorrådgiver 991 53 381 Send e-post
Mohus, Frode Fagansvarlig 900 97 803 Send e-post
Molander-Ott, Halvor Prosjektleder 458 73 379 Send e-post
Moldekleiv, Rebecca Saxe Assisterende prosjektleder 452 63 580 Send e-post
Monge, Lisa Prosjektøkonom 481 19 016 Send e-post
Monrad-Hansen, Rikke Rådgiver 977 11 880 Send e-post
Mosleth, Trond Avdelingsdirektør 905 01 300 Send e-post
Mulligan, Eyvind Driftstekniker 480 39 127 Send e-post
Myhre, Olav B. Seniorrådgiver 402 03 445 Send e-post
Myhre, Per Erik Seniorkonsulent 948 67 511 Send e-post
Myklebust, Magnar Kontraktsrådgiver 911 04 136 Send e-post
Myklebust, Martine Hoseth Førstekonsulent 993 71 333 Send e-post
Myrbråten, Eivind Seniorkonsulent 977 50 297 Send e-post
Mysen, Ingvild Høgdahl Førstekonsulent 450 02 775 Send e-post

×