Ansatte

Navn (Etternavn, Fornavn) Stilling / Ansvarsområde Telefon Epost
S
Sæter, Ola Vegard Underdirektør 975 52 712 Send e-post
Salberg, Trude Seniorarkitekt 932 93 630 Send e-post
Saleem, Rehman Senioringeniør 984 98 486 Send e-post
Saltom, Kari-Anne Fungerende avdelingsdirektør 990 08 238 Send e-post
Samland, Ivar Driftsleder 948 48 328 Send e-post
Sandahl, Ole Bjørn Fung. underdirektør 970 20 258 Send e-post
Sandaune, Edgar Driftsleder 415 47 380 Send e-post
Sandbæk, Bård Spesialrådgiver 913 93 666 Send e-post
Sande, Else Bingen Seniorarkitekt 990 31 776 Send e-post
Sandmo, Trond Overingeniør 913 08 824 Send e-post
Sandnes, Mats Prosjektleder 926 50 384 Send e-post
Sandslett, Kjell Driftsleder 909 64 198 Send e-post
Sandstå, Aliona Seniorkonsulent 413 03 784 Send e-post
Sandvik, Kjersti Avdelingsdirektør 415 42 278 Send e-post
Sanner, Thea Førstekonsulent 472 36 389 Send e-post
Sannum, Thomas Prosjektleder 406 03 608 Send e-post
Santhiralingam, Supes Førstekonsulent 906 19 968 Send e-post
Sara, Nijllas Ekstern konsulent 950 33 570 Send e-post
Schiager, Trond Driftsleder 950 90 919 Send e-post
Sehlmann, Jorunn Braaten Fung. avdelingsdirektør 970 37 397 Send e-post
Seiler, Christoffer Overingeniør 413 29 684 Send e-post
Selvèn, Jan Sindre Prosjektøkonom 971 74 514 Send e-post
Sem, Bjørn Driftsleder 404 12 797 Send e-post
Semb, Andreas Driftstekniker 473 91 675 Send e-post
Seterholtet, Stian Solsem Driftsleder 916 64 470 Send e-post
Shi, Ling Spesialrådgiver 982 94 086 Send e-post
Sigurdsen, Camilla Underdirektør 958 33 817 Send e-post
Simensen, Åge Driftsleder 416 03 253 Send e-post
Simonsen, Svein Winge Seniorrådgiver 951 91 648 Send e-post
Singh, Bikramjit Prosjektleder 924 38 374 Send e-post
Sivaranjan, Aschmirthan Førstekonsulent 974 86 484 Send e-post
Sivertsen, Cathrine Eiendomssjef 976 41 633 Send e-post
Sjurseth, Ingunn Synnøve Prosjektleder 930 33 622 Send e-post
Sjursæther, Roald Underdirektør 489 94 870 Send e-post
Sjøholt-Hawkins, Stefan Prosjektleder 954 09 172 Send e-post
Sjøtveit, Brynjulv Ø. Spesialrådgiver 909 28 619 Send e-post
Skappel, Hedvig Overingeniør 915 74 410 Send e-post
Skaug, Heidi Seniorrådgiver 951 35 800 Send e-post
Skjeldrum, Jon Th. Controller 916 91 624 Send e-post
Skjæveland, Per-Arne Driftsingeniør 970 01 570 Send e-post
Skjølås, Madeleine Torkveen Avdelingsdirektør 922 70 066 Send e-post
Skogen, Frank Fung. underdirektør 938 43 362 Send e-post
Skorge, Osmund Avdelingsdirektør 924 04 957 Send e-post
Skorild, Håvard Eiendomssjef 976 96 699 Send e-post
Skramstad, Per Driftsleder 900 26 662 Send e-post
Skrefsrud, Therese Lostad Rådgiver 466 32 759 Send e-post
Skrove, Kent Driftstekniker 419 31 326 Send e-post
Skøien, Øivind Seniorrådgiver 995 20 216 Send e-post
Skår, Aksel Prosjektleder 917 59 382 Send e-post
Slettbakk, Trond Lærling 954 58 925 Send e-post
Slettebø, Eystein Underdirektør 971 45 347 Send e-post
Slivon, Glenn Driftsleder 950 28 459 Send e-post
Slåttedalen, Terje Driftsleder 908 02 136 Send e-post
Smith, Erik William Driftsleder 996 41 617 Send e-post
Smitt, Marianne Seniorrådgiver 928 66 208 Send e-post
Sneis, Ina Johanne Seniorkonsulent 984 26 262 Send e-post
Solberg, Arne Sjefingeniør 926 95 008 Send e-post
Solberg, Bent Hugo Driftsleder 976 36 857 Send e-post
Solberg, Bente Irene Controller 957 27 228 Send e-post
Solberg, Erich Spesialrådgiver 454 91 859 Send e-post
Solberg, Gyda Seniorrådgiver 908 22 288 Send e-post
Solberg, Stina Prosjektøkonom 975 05 431 Send e-post
Solberg, Åge Overingeniør 950 81 917 Send e-post
Solem, Heidi Rådgiver 908 26 001 Send e-post
Solem, Stine Langerud Rådgiver 926 34 992 Send e-post
Solemdal, Yngve Underdirektør 472 75 044 Send e-post
Solheim, Frode Senioringeniør 900 94 438 Send e-post
Solheim, Rune Områdedirektør 412 19 085 Send e-post
Solheim, Yngve Driftsingeniør 911 93 218 Send e-post
Sommerstad, Tor Prosjektleder 918 28 403 Send e-post
Soos, Stephan Seniorrådgiver- hospitering 916 15 398 Send e-post
R
Rønning-Sorkness, Jan Underdirektør 482 21 635 Send e-post
S
Spandow, Live Spesialrådgiver 911 98 903 Send e-post
Spannagel, Carsten Sjefingeniør 949 71 313 Send e-post
Sporstøl, John Arve Driftsleder 913 19 638 Send e-post
Stala, Ewelina Zofia Førstekonsulent 455 65 445 Send e-post
Stalder, Jan Øystein Driftstekniker 401 60 935 Send e-post
Stamnes, Bjørn Egil Seniorrådgiver 930 48 008 Send e-post
Stangeland, Eivind Andre Driftsleder 934 12 100 Send e-post
Staugaard, Ulrika Seniorrådgiver 994 68 001 Send e-post
Staurland, May Karlyn Førstekonsulent 970 90 175 Send e-post
Stavem, Ingvild Høystad Førstekonsulent 900 40 960 Send e-post
Steen-Lengard, Espen Seniorrådgiver 916 45 378 Send e-post
Steffensen, Ronny Driftsleder 452 22 106 Send e-post
Sten Pettersen, Anita Seniorkonsulent 917 74 943 Send e-post
Stenbro, Rune Sjefingeniør 906 03 897 Send e-post
Stenrød, Julie Marie Senioringeniør 951 74 899 Send e-post
Stien, Heidi Berg Eiendomssjef 995 95 957 Send e-post
Stigen, Annik Eiendomssjef 992 41 645 Send e-post
Storlien, Jan Vidar Prosjektøkonom 994 08 388 Send e-post
Storstad, Rudi Førstekonsulent 976 12 225 Send e-post
Storstad, Rudi Ekstern konsulent 976 12 225 Send e-post
Strand, Simen Rådgiver 482 42 794 Send e-post
Strandbakke, Lillian Driftsleder 908 85 640 Send e-post
Strøm, Steinar Driftsleder 982 85 171 Send e-post
Strøm, Tom Erik Prosjektsjef 416 36 308 Send e-post
Strømdahl, Tore Driftstekniker 470 12 143 Send e-post
Strømø, Thea Lie Førstekonsulent 978 82 783 Send e-post
Støre, Steinar Prosjektdirektør 907 47 416 Send e-post
Støren, Gine E. Fagansvarlig brukerutstyr 900 77 228 Send e-post
Stålhanske, Espen Driftsleder 976 62 766 Send e-post
Sundby, Ann-Kristin Seniorkonsulent 951 91 667 Send e-post
Sunde, Nora Nøkleby Rådgiver 901 19 177 Send e-post
Sundland, Kirsten Eiendomssjef 952 00 650 Send e-post
Sundtjønn, Trine-Lise Prosjektøkonom 480 41 714 Send e-post
Sunesen, Steen Sjefsarkitekt 928 46 995 Send e-post
Svankil, Per Kristian Driftsingeniør 915 31 210 Send e-post
Svartsund, Thor Driftsleder 468 64 370 Send e-post
Svee, Einar Driftsleder 917 10 638 Send e-post
Svendsen, Ivar Driftsleder 928 19 923 Send e-post
Svenning, Linda Prosjektleder 909 19 956 Send e-post
Synnes, Gunhild Seniorarkitekt 911 19 834 Send e-post
Syrstad, Anna Førstekonsulent 936 82 158 Send e-post
Sæbø, Geir Driftsleder 905 90 307 Send e-post
Sæter, Håkon Dreyer Senioringeniør 976 50 609 Send e-post
Sæter, Ruth Marit Seniorkonsulent 416 08 742 Send e-post
Sæterdal, Nils Tore Driftsleder 992 83 373 Send e-post
Sæther, Inger-Sofie Seniorarkitekt 477 16 114 Send e-post
Sætre, Per Driftsleder 905 31 649 Send e-post
Søbstad, Reidar Prosjektleder 909 22 118 Send e-post
Sømme, Marianne Seniorrådgiver 976 62 775 Send e-post

×