Ansatte

Navn (Etternavn, Fornavn) Stilling / Ansvarsområde Telefon Epost
T
Tairi, Enver Rådgiver 947 87 380 Send e-post
Tandberg, Øystein Prosjektleder 991 04 094 Send e-post
Tangen, Elisabeth Seniorrådgiver 916 88 724 Send e-post
Tangstad, David Driftsleder 902 00 720 Send e-post
Teien, Lars Einar Prosjektleder 908 36 296 Send e-post
Teige, Gunnar Seniorkonsulent 416 18 024 Send e-post
Teigen, Synne Gravalid Rådgiver 412 09 748 Send e-post
Tellevik, Martine Assisterende prosjektleder 924 06 532 Send e-post
Tendenes, Ansgar Driftsingeniør 413 21 298 Send e-post
Tenge, Magnus Seniorarkitekt 450 05 310 Send e-post
Tesfaye, Addis Førstekonsulent 451 15 756 Send e-post
Thayaparan, Sathees Rådgiver 962 02 557 Send e-post
Thomassen, Jarle Driftsleder 913 50 586 Send e-post
Thoresen, Niclas Wilhelm Driftsleder 924 76 680 Send e-post
Thorkildsen, Ingvild Høiland Assisterende prosjektleder 480 42 419 Send e-post
Thorsen, Gro Agnes Rådgiver 482 31 672 Send e-post
Thorsen, Kjetil Driftsleder 976 18 114 Send e-post
Thorsteinsen, Jon Ola Driftsleder 416 82 426 Send e-post
Tinholt, Kari Seniorkonsulent 996 22 464 Send e-post
Tollaas, Inger-Johanne Prosjektleder 468 25 641 Send e-post
Tonning, Carl Fredrik Driftsleder 911 25 811 Send e-post
Torgersen, Steinar Driftsleder 951 91 685 Send e-post
Torp, Andreas Driftsleder 414 04 165 Send e-post
Torsæter, Geir Barton Prosjektleder 95 79 65 35 Send e-post
Tostensen, Tone Driftstekniker 915 46 224 Send e-post
Trones, Remi Andre Driftsleder 954 18 450 Send e-post
Tunstad, Marius Byggherredirektør 458 69 306 Send e-post
Turnes, Andreas Førstekonsulent 902 72 788 Send e-post
Tveit, Steinar Driftsleder 922 70 092 Send e-post
Tveiterås, Asle Underdirektør 992 40 660 Send e-post
Tømt, Mikkel Spesialrådgiver 928 81 395 Send e-post
Tømta, Roar Steinsæter Driftstekniker 414 15 626 Send e-post
Tårnes, Helge Driftstekniker 951 91 646 Send e-post

×