Byggeprosjekter og eiendommer

Statsbygg leder en rekke av landets største og viktigste byggeprosjekter. Til enhver tid har vi over 100 pågående prosjekter, og vi forvalter og drifter over 2300 bygninger i Norge og utlandet. Her er noen av dem.