Skriv ut med undersider

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia

Publisert 06.04.2017

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia, I Hole kommune. Statsbygg har fått i oppdrag å lage reguleringsplan og skisseprosjekt for minnestedet.

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia i Hole skal være et sted for å minnes, og for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner.

Minnestedets fysiske inngrep skal være verdig og vakkert, samt forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted. God involvering av den nasjonal støttegruppen etter 22. juli hendelsene, AUF, Hole kommune og lokalsamfunnet er et viktig premiss for arbeidet.

Bakgrunn

AUF og støttegruppen foreslo i februar 2017 at det nasjonale minnestedet i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, i stedet for på Sørbråten.

Statsbygg vurderte egnetheten i en rapport levert juni 2017, og konkluderte med at Utøyakaia var egnet som nasjonalt minnested. Samme måned besluttet regjeringen at det nasjonale minnested i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, og at det ikke skal etableres et minnested på Sørbråten.

23. juni fikk Statsbygg i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å lage reguleringsplan med tilhørende skisseprosjekt for nasjonalt minnested ved Utøyakaia.

Aktuelt

Skisseprosjekt

I mai 2018 valgte Statsbygg teamet som skal formgi minnestedet. I teamet inngår Beate Hølmebakk og Per Tamsen, begge arkitekter fra Manthey Kula AS, den belgiske landskapsarkitekten Bas Smets fra Bureau Bas Smets og Mattias Ekman, arkitekt og forsker innen minneteori.

Statsbygg har tro på at teamet vil bidra til å skape et verdig og vakkert minnested som vil spille på Utøyakaias stedlige og historiske kvaliteter. Teamets holdning og forståelse av stedet og prosessen gir trygghet for at de vil ivareta oppdraget på en god måte.

Utformingsfasen pågår nå og det foreligger ikke et ferdig forslag til utforming enda.

Vil du møte oss?

Statsbygg har montert et midlertidig kontor ved Utøyakaia. Kontoret brukes til møter, samtaler og arbeid i tilknytning til det pågående planarbeidet.

Lokalet er ikke i daglig bruk, men brukes ved behov. Om du ønsker å møte oss og se hva vi har jobbet med så langt er du velkommen innom for en prat.

Statsbygg, arkitekt og planlegger vil være tilstede følgende dager:

12. desember 2018 kl 10- 15.

7. januar 2019 klokken 12-19

30. januar 2019 klokken 12-18

Disse dagene kan du komme innom uten forhåndsavtale.

Reguleringsplan

Statsbygg varslet oppstart av planarbeid i desember 2017. Forslag til planprogram har vært på høring, og ble fastsatt i Hole kommunestyre den 17. september.

Planprogrammet setter rammene for reguleringsplanen og planprosessen. Les protokoll fra behandling av planprogrammet på Hole kommunes hjemmesider

Du finner innspill Statsbygg fikk til oppstart, samt Statsbyggs vurdering av disse, ved å klikke her, eller under fanen "Dokumenter" til venstre på denne siden.

Reguleringsplanen skal baseres på et skisseprosjekt, som viser hvordan minnestedet skal utformes. Forslag til reguleringsplan vil utarbeides når skisseprosjektet er klart. 

Statsbygg har også fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å legge til rette for at departementet kan oppheve reguleringsplan for minnested ved Sørbråten. Oppheving av plan har samme krav til prosess som en ny plan og Statsbygg har varslet om oppstart av dette arbeidet.

Dokumenter og presentasjoner fra prosessen så langt finner du ved å klikke her, eller under fanen "Dokumenter" i menyen til venstre.

Spørsmål eller synspunkter kan sendes på mail til utoyakaia@statsbygg.no.

Utviklingsprosjekt. Pågående
Annen eiendom

Utøyakaia

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjekttype: Skisseprosjekt og reguleringsplan
Prosjektnummer: 1011801
Planleggingsfasen er forventet å vare frem til sommeren 2019

Mari Magnus
Seniorarkitekt
Mob. 41462849
Send e-post
Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post

×